Numer referencyjny ZP-7/2021
Data ogłoszenia 2021-09-09
Data zakończenia 2021-09-17

Ogłoszenie numer: 2021/BZP 00175756/01

Ogłoszenie z dnia: 09-09-2021

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku sądów: Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1,98-200 Sieradz wraz z utrzymaniem porządku na zewnątrz budynku oraz utrzymaniem zieleni, w okresie od 01.10.2021r do 30.09.2022r. Zakres prac porządkowych i ich częstotliwość przedstawiają tabele w rozdziale IV pkt. 2 SWZ.

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: 

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=19577397  

 

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.