Numer referencyjny ZP-5/2020
Data ogłoszenia 2020-08-31
Data zakończenia 2020-09-15

Ogłoszenie numer: 579459-N-2020

Ogłoszenie z dnia: 31-08-2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1 – roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask Część nr 2 – roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask.

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: 

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9384203  

 

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.