Numer referencyjny ZP-1/2020
Data ogłoszenia 2020-02-03
Data zakończenia 2020-02-11

Ogłoszenie numer: 508405-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa 1 w okresie 16.03.2020r. do 15.03.2021r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=5931761.

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.