Numer referencyjny ZP-1/2019
Data ogłoszenia 2019-01-16
Data zakończenia 2019-01-24

Nr referencyjny: ZP-1/2019

Ogłoszenie numer 503952-N-2019

Ogłoszenie z dnia: 16-01-2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa 1 w okresie 16.02.2019r. do 15.02.2020r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=634110

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.