Zarządzenie nr 79

ZARZĄDZENIE Nr 79
Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 15 października 2018 r.
 
 
w sprawie urzędowania Sądu Okręgowego w Sieradzu
w dniach 15, 24 i 31 grudnia 2018 r.
 
 
 
Na podstawie § 40.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.)         
              
zarządzam
 
- dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Sieradzu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 7.30 – 15.30,
- w dniu 31 grudnia 2018 r. – urzędowanie w godz. 07.30 - 15.30.
 
Prezes
Sądu Okręgowego w Sieradzu
 
Elżbieta Zalewska-Statuch