Zarządzenie nr 16/2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12 marca 2020 r.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 oraz w celu zapewnienia właściwego toku urzędowania zarządzam: 


w okresie od 13 marca do 31 marca 2020 r.

 

§1

Ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta (BOI) poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, faksowej, e-mailowej),

§2

Ograniczenie przyjmowania korespondencji bezpośrednio w Biurze Podawczym, wyjątek w sytuacjach szczególnych  (z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków pocztą),

§3

Odwołanie dyżuru pracowników obsługujących interesantów w dniach 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r. i 30 marca 2020 r. po godz. 15.30 (również telefonicznego i elektronicznego).