Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą normuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r.poz.1657).

 

Za każdy uwierzytelniony dokument wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26 zł. (podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.2019.1000 j.t.). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Sieradzu.

 

Potwierdzenie opłaty dokonanej przelewem powinno zawierać również informację, iż operacja finansowa została zrealizowana.

 

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać osobiście codziennie w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu pok. 8 nr kontaktowy: (43) 826 66 07 lub dokumenty można przesłać na adres Sądu Okręgowego w Sieradzu Oddział Administracyjny, Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz wraz z wnioskiem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wskazując adres zwrotny i dane kontaktowe.

 

Wymagane dokumenty: