Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w okresie 21-28 lutego 2020 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem inicjatywy jest informowanie o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dzięki zaangażowaniu w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej i kuratorów sądowych dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny i możliwym będzie uzyskanie informacji dotyczących postępowania przygotowawczego oraz postępowania wykonawczego.

 

Harmonogram dyżurów pracowników Sądu Okręgowego w Sieradzu w związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w budynku SO w Sieradzu w godzinach 9.00-15.00  w  dniach 21-28.02.2020 r.

 

21 lutego 2020 r. asyst. Marek Doliński, p.114 a

24 lutego 2020 r. asyst. Błażej Węzikowski , p.114 a

25 lutego 2020 r. asyst. Maria Staszczyk, p. 101

26 lutego 2020 r. asyst. Paulina Parada-Mordalska, p. 101

27 lutego 2020 r. asyst. Mariusz Chojnowski, p. 30

28 lutego 2020 r. asyst. Erwin Ozdoba, p. 30

 

 

Lista organizacji świadczących pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl