Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w okresie 18-22 lutego 2019 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem inicjatywy jest informowanie o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dzięki zaangażowaniu w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej i kuratorów sądowych dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny i możliwym będzie uzyskanie informacji dotyczących postępowania przygotowawczego oraz postępowania wykonawczego.

 

Harmonogram dyżurów pracowników Sądu Okręgowego w Sieradzu w związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w budynku SO w Sieradzu w godzinach 9.00-15.00  w  dniach 18-22.02.2019 r.

 

Poniedziałek – 18 lutego 2019 r. (asyst. Marek Doliński,p.116 a)

Wtorek –19 lutego 2019 r. (asyst. Anna Stępień , p.101)

Środa – 20  lutego 2019 r. (asyst. Karolina Lewandowska, p. 30)

Czwartek – 21 lutego 2019 r. (asyst. Paulina Parada-Mordalska p. 101 – do   godz. 11.30, od 11.30  do 15.00 – asyst. Monika Adamczyk, p. 51)

Piątek – 22 lutego 2019 r. (asyst. Maria Staszczyk, p. 30)

 

Lista organizacji świadczących pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl