Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w okresie 22-27 lutego 2016 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem inicjatywy jest informowanie o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Podczas tegorocznego Tygodnia osoby zainteresowane mogą skorzystać z konsultacji w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem. Na terenie Województwa Łódzkiego Ośrodki takie prowadzą:

  • Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem – In Corpore” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 15 (tel. 513 181 931) - harmonogram dyżurów
    oraz
  • Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio” z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, pok. H002 i pok. 116 (tel. 514 025 546) - harmonogram dyżurów.
 

W dniach 22-27 lutego zainteresowani mogą zgłaszać się po pomoc do wskazanych podmiotów. Specjaliści będą w nich pełnić dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej i kuratorów sądowych dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny i możliwym będzie uzyskanie informacji dotyczących postępowania przygotowawczego oraz postępowania wykonawczego.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu w organizację obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaangażowali się kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej sądów rejonowych, którzy będą pełnili dyżury w siedzibach sądów rejonowych okręgu, których harmonogram załączono tutaj.