Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów w obszarze właściwości okręgu sieradzkiego:

 1. Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków na działalność sądów w obszarze właściwości okręgu sieradzkiego jest Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 2. Skargi i wnioski można składać:
  1. w formie pisemnej:
   • osobiście w Biurze Podawczym i Oddziale Administracyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
    (na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie)
   • za pośrednictwem poczty, kierując korespondencję na adres:

    Sąd Okręgowy w Sieradzu
    Oddział Administracyjny
    Aleja Zwycięstwa 1
    98-200 SIERADZ;

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@sieradz.so.gov.pl;
   • faksem: 43 8271014
  2. w formie ustnej:
   • osobiście w Oddziale Administracyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę oraz przyjmujący zgłoszenie)
 3. Skargi i wnioski niezawierające danych osobowych wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Zarządzenie w sprawie informacji o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów w obszarze właściwości okręgu sieradzkiego (plik pdf, 36 KB)