Przyjazny pokój przesłuchań

Przyjazny pokój przesłuchań – „Niebieski pokój”

Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko lub pokrzywdzony występujące w roli świadka będą czuć się komfortowo. Jest to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby przesłuchiwanego, takie które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.

Pomieszczenie znajduje się w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu, Al. Zwycięstwa 1.

Z Przyjaznego pokoju przesłuchań korzystać mogą:

  • sądy okręgu sieradzkiego,
  • prokuratura,
  • policja,

w celu wykonywania ustawowo określonych zadań mających na celu dobro osoby przesłuchiwanej, a zwłaszcza dziecka.

„Niebieski pokój” składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

  • pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz w razie potrzeby psychologa, czy tłumacza,
  • pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób.


Pokój przesłuchań wyposażony jest w kolorowe kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym, a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim osoby przesłuchującej.
Pokój może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchanie dorosłych, badania psychologiczne, pedagogiczne, rozmowa z kuratorem, okazania. Pokój techniczny wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na dysku zewnętrznym.

W celu dokonania rezerwacji oraz potwierdzenia dostępności pokoju należy skontaktować się z sekretariatem Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu tel. 43 826-66-02, e-mail: dyrektor@sieradz.so.gov.pl lub Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Sieradzu  tel. 43 826-66-50, e-mail: administracja@sieradz.so.gov.pl.

W przypadku przesłuchań prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, osoba prowadząca obsługę techniczną Przyjaznego pokoju przesłuchań, nie będąca pracownikiem Sądu Okręgowego w Sieradzu, która pierwszy raz będzie korzystała z Przyjaznego pokoju przesłuchań, zobowiązana jest pojawić się minimum godzinę przed rozpoczęciem przesłuchania celem zapoznania się z Instrukcją postępowania podczas uruchamiania i korzystania ze sprzętu audiowizualnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań w Sądzie Okręgowym w Sieradzu oraz odbycia szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.