Konstytucja RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (plik pdf, 225 KB) - najważniejszy polski akt prawny, został uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, wszedł w życie 17 października 1997.

 

Szczególną rolę w czuwaniu nad przestrzeganiem Konstytucji pełni Trybunał Konstytucyjny, którego podstawowym zadaniem jest kontrola czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu (szczególnie z konstytucją). Przepisy, które nie spełniają tego warunku są eliminowane z systemu obowiązującego prawa.