Petycje jednokrotne

Petycja jednokrotna o rozdystrybuowanie wśród sędziów Sądu Okręgowego w Sieradzu i  sądów rejonowych okręgu sieradzkiego materiałów informacyjnych dotyczących tematyki „kredytów walutowych”.

 

Treść petycji (plik pdf, 4 MB)

Załącznik do petycji (plik pdf, 6 MB)

Zarządzenie (plik pdf, 189 kB)

 

 

 

 

Petycja jednokrotna o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z ozss, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018r., a które to materiały zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Treść petycji (plik pdf, 11 MB)

 

 

 

 

Petycja jednokrotna w sprawie udostępnienia najnowszego wyroku (z 28.11.2018 r., C-632/17) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 

Treść petycji (plik pdf, 180 KB)

Załącznik do petycji (plik pdf, 214 KB)

 

 

 

Petycja jednokrotna w sprawie udostępnienia najnowszych materiałów informacyjnych dotyczących temetyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 

Treść petycji (plik pdf, 1 MB)

 

 

 

Petycja jednokrotna w sprawie zapoznania sędziów Sądu Okręgowego w Sieradzu z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-260/18 z dnia 03.10.2019 r.

 

Treść petycji (plik pdf, 9 MB)