Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

I OZSS w Sieradzu (dla obszaru właściwości sądów rejonowych w Sieradzu i Wieluniu)

Kierownik - Bogna Gabara
Sekretariat

tel. 43 826 66 61

faks 43 656 89 80

ozss@sieradz.so.gov.pl

 

II OZSS w Zduńskiej Woli (dla obszaru właściwości sądów rejonowych w Łasku i Zduńskiej Woli)

Kierownik - Paulina Majzer
Sekretariat

tel. 43 826 66 92

faks 43 656 89 78

ozss2@sieradz.so.gov.pl