Odwołane sesje

Informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 26 listopada 2020 roku nr 80/2020  odwołane zostały sprawy w II Wydziale  Karnym

 

w dniu 26 listopada 2020 r.

  1. sygn. akt II K 95/15  – z godz. 09:00
  2. sygn. akt II K 48/20  – z godz. 09:00


 w dniu 27 listopada 2020 r.

  1. sygn. akt II K 31/20 - z godz. 9:00
  2. sygn. akt II K 17/20 – z godz. 11:00


 w dniu 30 listopada 2020 r.

  1. sygn. akt  II K 30/20 – z godz. 09:00

  

Informacje o sprawach udzielane będą w tym dniu tylko za pośrednictwem  Biura  Obsługi Interesanta  pod numerem  tel. 43 826-66-09