Informacje prasowe

Postanowieniem z 27 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu umorzył, wszczęte na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu postępowanie p-ko Annie S. obwinionej o to, że; w dniu 30.11.2020 r. około godz. 19:15 w Sieradzu, przy ul. Rynek 12, na drzwiach wejściowych do budynku dokonała naniesienia kartki formatu A4 z napisem o treści: „Zaginęły prawa człowieka, znalazcę prosimy o zwrot” bez zgody zarządzającego tym budynkiem, to jest o czyn z art. 63a § 1 k.w. Za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia Sąd przyjął brak w działaniu obwinionej cech społecznej szkodliwości, zaś za podstawę prawną art. 5 § 1 pkt. 2 k.p.w. w zw. z art. 62 § 2 k.p.w. oraz art. 119 § 2 pkt. 1 k.p.w. Orzeczenie nie jest prawomocne, a prawo wniesienia zażalenia przysługuje każdej ze stron.

 

30 września 2020 r. o godz. 12:40 w sali III Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpozna apelacje obrońców oskarżonego Pawła O. oraz prokuratora wywiedzione od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z 5 marca 2020 r. w sprawie II K 1006/19.

więcej o Komunikat w sprawie II Ka 147/20

Sprawa zabójstwa i zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem ujawnionego po festynie rodzinnym zorganizowanym 31 sierpnia 2019 r. w miejscowości Chojne gminy Sieradz.

więcej o Komunikat w sprawie II K 22/20

Informacja o rozprawie z oskarżenia publicznego przeciwko Pawłowi O. o czyn z art. 177§1 k.k. w zw. z art. 178§1 k.k. (spowodowanie wypadku komunikacyjnego i zbiegnięcie z miejsca zdarzenia).

więcej o Komunikat dot. kart wstępu na rozprawę w sprawie II K 1006/19 SR w Sieradzu

Sprawa w trybie wyborczym (wybory samorządowe) „o stwierdzenie nieważności wyborów do rady Miasta i Gminy Działoszyn oraz powtórzenie głosowania na Burmistrza w okręgu wyborczym Działoszyn”.

więcej o Komunikat w sprawie I NS 264/187

Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |