Informacje prasowe

07 czerwca 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Sieradzu zarejestrowano sprawę p-ko P.W.K. oskarżonemu o to, że:

  • w dniu 28 stycznia 1982 r. w Sieradzu, będąc funkcjonariuszem publicznym – prokuratorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Ł., w śledztwie tejże prokuratury, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał wobec pokrzywdzonego postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa z dekretu Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w sytuacji, gdy materiał dowodowy zgromadzony w prowadzonej sprawie w sposób oczywisty nie dawał podstaw do przyjęcia, że pokrzywdzony swoim zachowaniem wypełnił znamiona zarzucanego mu czynu, a następnie zastosował wobec pokrzywdzonego tymczasowe aresztowanie skutkujące pozbawieniem pokrzywdzonego wolności przez okres 91 dni, co wg oskarżyciela – Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi – stanowiło represję oraz wyraz poważnego prześladowania pokrzywdzonego z powodu prezentowanych przez niego przekonań i poglądów społeczno-politycznych, a tym samym stanowiło naruszenie prawa pokrzywdzonego do wyrażania takich przekonań i opinii, co oskarżyciel zakwalifikował jako zbrodnię komunistyczną stanowiącą zbrodnię przeciwko ludzkości – czyn z art. 165 § 2 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 

Na dzień 13 września 2022 r. wyznaczono terminy posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku oskarżonego o umorzenie postępowania z uwagi na brak w zarzucanym zachowaniu znamion czynu zabronionego ewentualnie z uwagi na istnienie innej okoliczności wyłączającej ściganie.

 

Przewodniczącym składu orzekającego wyznaczono Pana sędziego Macieja Leśniowskiego. Sprawa zostanie rozpoznana na sali nr I Sądu Rejonowego w Sieradzu o godz. 1100.

 

W sprawie dotychczas nie wydano zarządzenia o reglamentowaniu wstępu na salę kartami wstępu. Przedstawiciele mediów zamierzający uczestniczyć w rozprawie i rejestrować jej przebieg winni wystąpić o zgodę na wstęp na salę rozpraw do Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Sieradzu (karny@sieradz.sr.gov.pl).

 

 

Sprawa przeciwko Stanisławowi K. oskarżonemu m.in. o spowodowanie 3 grudnia 2021 r. w miejscowości Bogumiłów gminy Sieradz, w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego.

więcej o Komunikat w sprawie II K 177/22 Sądu Rejonowego w Sieradzu

Informacja o postępowaniu p-ko Annie S. obwinionej o to, że w dniu 30.11.2020 r. około godz. 19:15 w Sieradzu, przy ul. Rynek 12, na drzwiach wejściowych do budynku dokonała naniesienia kartki formatu A4 z napisem o treści: „Zaginęły prawa człowieka, znalazcę prosimy o zwrot” bez zgody zarządzającego tym budynkiem.

więcej o Komunikat w sprawie II W 63/21

30 września 2020 r. o godz. 12:40 w sali III Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpozna apelacje obrońców oskarżonego Pawła O. oraz prokuratora wywiedzione od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z 5 marca 2020 r. w sprawie II K 1006/19.

więcej o Komunikat w sprawie II Ka 147/20

Sprawa zabójstwa i zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem ujawnionego po festynie rodzinnym zorganizowanym 31 sierpnia 2019 r. w miejscowości Chojne gminy Sieradz.

więcej o Komunikat w sprawie II K 22/20

Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |