Aktualności

Informacja2020-03-27

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Sieradzu w dniu 10 kwietnia 2020 roku będzie urzędował w godzinach: 7:30-13:00.

więcej o Informacja

Odwołuję wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Okręgowym w Sieradzu wyznaczone w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., z wyłączeniem spraw pilnych, wymienionych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu Nr 15/2020.

więcej o Zarządzenie Nr 24/2020

W sprawie wstrzymania od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.

więcej o Zarządzenie nr 23/2020

Na podstawie art. 22 § 1 oraz art. 3la § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2 i art. 207 § 1 Kodeksu pracy

więcej o Zarządzenie nr 17/2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12 marca 2020 r.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 oraz w celu zapewnienia właściwego toku urzędowania zarządzam: 


w okresie od 13 marca do 31 marca 2020 r.

 

§1

Ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta (BOI) poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, faksowej, e-mailowej),

§2

Ograniczenie przyjmowania korespondencji bezpośrednio w Biurze Podawczym, wyjątek w sytuacjach szczególnych  (z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków pocztą),

§3

Odwołanie dyżuru pracowników obsługujących interesantów w dniach 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r. i 30 marca 2020 r. po godz. 15.30 (również telefonicznego i elektronicznego).

 

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 |