LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

UWAGA

LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

 

Uprzejmie informujmy, że od 1 lutego 2020 roku nastąpi likwidacja punktu kasowego znajdującego się w budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu.

Od 1 lutego 2020 roku opłat sądowych w formie gotówkowej będzie można dokonywać  w punktach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji).

Od 13 stycznia 2020 roku dokonywanie opłat sądowych i zakup e-znaków   można realizować bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych terminalach płatniczych tzw. OPŁATOMATACH  (bez prowizji), które znajdują się w budynku sądów, w holu głównym, po prawej stronie  szatni.

Jednocześnie informujemy, że nadal można wnosić opłaty sądowe w formie bezgotówkowej tradycyjnym przelewem na odpowiednie rachunki sądów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Sieradzu w zakładce Informacje - Punkt Obsługi Kasowej.