KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

 

W celu sprawnej obsługi interesantów oraz organizacji pracy Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego zaleca się uprzednie telefoniczne umówienie, w dniach i godzinach ustalonych z pracownikiem sądu – tel. 43 826 66 91.

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą pocztową, składać w skrzynce podawczej PI KRK w Sądzie Okręgowym w Sieradzu oraz drogą elektroniczną przez system e-KRK.

 

adres: Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, pokój nr 16 (parter)

tel. 43 826 66 91

faks 43 656 89 91

krk@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00

 

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać:

 • w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie
 • lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju

 

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

 

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Istnieje również możliwość skorzystania z elektronicznego portalu informacyjnego KRK, który zamieszony jest na stronie ekrk.ms.gov.pl.

 

Informacje o wydawaniu wielojęzycznych standardowych formularzy jako załączników do zaświadczeń z KRK można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/krk-en/wydawanie-wielojezycznych-standardowych-formularzy-jako-zalacznikow-do-zaswiadczen-z-krajowego-rejestru-karnego.

 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej, które można nabyć w wpłatomacie w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu (płatność tylko kartą bankową),
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa
  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

  W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.