Koordynator ds. mediacji

SSO Przemysław Majkowski


tel.: 43 826 66 14

przemyslaw.majkowski@sieradz.so.gov.pl