Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi Zarządzeniem nr 13 z 29 września 2020 roku powołał koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Łodzi a Dyrektorami sądów apelacji łódzkiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów apelacji – w tym w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • monitorowanie działalności sądów apelacji łódzkiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności
Szymon Arkuszewski
tel. 42 68 50 662
e-mail: dostepnosc@lodz.sa.gov.pl

 

Raport o stanie zapewniania dostępności (plik pdf, 105 KB)

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 (plik pdf, 193 KB)

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 (plik docx, 21 KB)

 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności