Konkurs na staż urzędniczy

Sąd Okręgowy w Sieradzu ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora ds. obronnych / pełnomocnika ds. informacji niejawnych) w wymiarze 1/2 etatu.

 

Ogłoszenie o konkursie (plik pdf)

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (plik pdf)

Informacja (plik pdf)

Wyniki konkursu (plik pdf)