Komunikat w sprawie II K 299/22 Sądu Rejonowego w Sieradzu

07 czerwca 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Sieradzu zarejestrowano sprawę p-ko P.W.K. oskarżonemu o to, że:

  • w dniu 28 stycznia 1982 r. w Sieradzu, będąc funkcjonariuszem publicznym – prokuratorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Ł., w śledztwie tejże prokuratury, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał wobec pokrzywdzonego postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa z dekretu Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w sytuacji, gdy materiał dowodowy zgromadzony w prowadzonej sprawie w sposób oczywisty nie dawał podstaw do przyjęcia, że pokrzywdzony swoim zachowaniem wypełnił znamiona zarzucanego mu czynu, a następnie zastosował wobec pokrzywdzonego tymczasowe aresztowanie skutkujące pozbawieniem pokrzywdzonego wolności przez okres 91 dni, co wg oskarżyciela – Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi – stanowiło represję oraz wyraz poważnego prześladowania pokrzywdzonego z powodu prezentowanych przez niego przekonań i poglądów społeczno-politycznych, a tym samym stanowiło naruszenie prawa pokrzywdzonego do wyrażania takich przekonań i opinii, co oskarżyciel zakwalifikował jako zbrodnię komunistyczną stanowiącą zbrodnię przeciwko ludzkości – czyn z art. 165 § 2 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 

Na dzień 13 września 2022 r. wyznaczono terminy posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku oskarżonego o umorzenie postępowania z uwagi na brak w zarzucanym zachowaniu znamion czynu zabronionego ewentualnie z uwagi na istnienie innej okoliczności wyłączającej ściganie.

 

Przewodniczącym składu orzekającego wyznaczono Pana sędziego Macieja Leśniowskiego. Sprawa zostanie rozpoznana na sali nr I Sądu Rejonowego w Sieradzu o godz. 1100.

 

W sprawie dotychczas nie wydano zarządzenia o reglamentowaniu wstępu na salę kartami wstępu. Przedstawiciele mediów zamierzający uczestniczyć w rozprawie i rejestrować jej przebieg winni wystąpić o zgodę na wstęp na salę rozpraw do Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Sieradzu (karny@sieradz.sr.gov.pl).