Komunikat w sprawie I NS 264/187

W związku ze absencją chorobową protokolantów wyznaczona na dzień 14 grudnia 2018 r. godz. 900 rozprawa w sprawie I Ns 264/18 nie odbędzie się.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 03 stycznia 2019 r. godz. 1130 sala VII.