IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału:

SSO Dorota Załęska

tel. 43 826 66 40

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

SSO Sławomir Górny

SSO Sławomir Matusiak

 

Sekretariat Wydziału:

Kierownik sekretariatu - Magdalena Klimczak
parter, pok. 55
tel. 43 826 66 41

faks 43 656 89 74


ubezpieczenia@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: godz. 730-1800
wtorek-piątek: godz. 900-1500

 

Nr rachunku na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej:
25 1010 1371 0023 6522 3100 0000

 

Właściwość rzeczowa:

  • rozstrzyganie spraw pierwszej instancji:
    • z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł,
    • z zakresu ubezpieczeń społecznych: o rentę, emeryturę, ustalenie istnienia ubezpieczenia, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
  • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu, tj. Sądów Rejonowych w: Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa dla spraw z zakresu prawa pracy - (właściwość przemienna) powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, miała być lub była wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

 

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.