Wezwanie sądu

Co to jest sygnatura i dlaczego jest taka ważna?

Sygnatura sprawy jest to oznaczenie konkretnej sprawy, tylko jej właściwe. Przykładowo możesz spotkać się z następującą sygnaturą akt sądowych III K 468/08, gdzie: III – oznacza numer wydziału, K – Wydział Karny, 468 – numer kolejnej sprawy w danym roku, a 08 – to dwie ostatnie cyfry roku, w tym wypadku 2008 (por. § 31 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej).

Sygnatura jest bardzo ważna, gdyż pozwala na zachowanie porządku i szybkie odnalezienie sprawy. Znajdziesz ją na zawiadomieniu lub wezwaniu, które otrzymasz z prokuratury lub sądu. Jest ona niezbędna w sytuacji, gdy będziesz chciał zasięgnąć informacji na temat Twojej sprawy.

 

W jaki sposób mogę uzyskać informację na temat mojej sprawy w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, tj. kiedy występujesz w roli oskarżyciela bądź powoda cywilnego, masz prawo uzyskać informację od pracowników sekretariatu właściwego wydziału o stanie Twojej sprawy, odwiedzając osobiście sekretariat. Możesz również telefonicznie skontaktować się z sekretariatem właściwego wydziału. W sytuacji, gdy zasięgasz informacji przy użyciu telefonu, zapytaj swojego rozmówcę o jego imię i nazwisko. To zapobiegnie ewentualnym niejasnościom. W rozmowie z pracownikami sądu powołaj się na sygnaturę sprawy (por. § 31, 51 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

Jak trafić na wezwanie sądu?

Kiedy doręczono Ci wezwanie z sądu sprawdź dokładnie o jaki sąd chodzi. Informację taką znajdziesz zarówno na kopercie, jak i na samym wezwaniu. Tam też podany będzie numer sali, w której odbędzie się rozprawa, a także dzień, dokładna godzina i inne szczegółowe informacje (takie same dane znajdziesz na zawiadomieniu). W dniu określonym w treści wezwania udaj się pod wskazany adres. Pamiętaj, że lepiej być wcześniej i trochę poczekać niż nerwowo biegać po korytarzach sądowych w poszukiwaniu sali rozpraw. Weź z domu dowód osobisty. Jest to bardzo ważne, gdyż przed przesłuchaniem zostaniesz poproszony o jego przedstawienie i w ten sposób zostaną sprawdzone Twoje dane osobowe. Wchodząc do sądu z pewnością zobaczysz tablicę informacyjną, która pomoże Ci w odnalezieniu właściwego piętra, pawilonu, korytarza itp. Jeżeli jednak masz wątpliwości gdzie powinieneś się udać, nie wahaj się pytać. Osoby pracujące w Informacji czy też na portierni są po to, aby Ci pomóc. Zanim jeszcze udasz się pod salę rozpraw, najprawdopodobniej będziesz musiał przejść przez specjalną bramkę do wykrywania metali. Niczym się nie martw, ona jest także dla Twojego bezpieczeństwa.

 

Co to jest wokanda (sesja)?

Kiedy znajdziesz właściwą salę, sprawdź na tablicy umieszczonej na drzwiach albo obok nich czy sprawa, w jakiej zostałeś wezwany, jest tam umieszczona. Ten spis spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane, nazywa się wokandą lub sesją. Znajdziesz ją nie tylko na drzwiach sali rozpraw, ale także w sekretariacie.

Jeżeli na wokandzie (sesji) nie odnalazłeś swojej sprawy, nie martw się. Czasami sprawy są przenoszone z jednej sali rozpraw na inną, dlatego w pierwszej kolejności sprawdź uważnie, czy na drzwiach sali rozpraw nie ma informacji na ten temat. W sytuacji braku takiej informacji skieruj swoje kroki do sekretariatu właściwego wydziału. Tam wyjaśnią Ci przyczyny braku Twojej sprawy na wokandzie (por. § 23, 24 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej).

 

 

(źródło: "Informator dla pokrzywdzonego", www.pokrzywdzeni.gov.pl)