Pełnomocnik z urzędu

Kto to jest pełnomocnik i jak może mi pomóc?

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną, w trakcie rozprawy i przygotowań do niej możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika. Pełnomocnik to osoba, której zadaniem jest reprezentowanie Cię przed sądem, Policją i prokuratorem oraz pomoc w dokonywanych przez Ciebie czynnościach. Pełnomocnik działa w Twoim imieniu i wszystko, co robi, ma dla Ciebie takie same skutki, jakbyś działał osobiście. Zakres uprawnień pełnomocnika jest taki sam jak zakres Twoich uprawnień. Funkcję pełnomocnika pełni adwokat, a więc osoba odpowiednio wykwalifikowana i posiadająca doświadczenie w tym, co robi (por. art. 87 k.p.k. i art. 88 § 1 w zw. z art. 82 k.p.k.).

 

Co mam zrobić, jeśli nie stać mnie na pełnomocnika?

Nie martw się. Możesz złożyć wniosek, aby sąd wyznaczył Ci pełnomocnika z urzędu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Taki pełnomocnik z urzędu jest wyznaczany przez sąd z listy adwokatów prowadzonej przez okręgową radę adwokacką. Wyznaczony pełnomocnik ma obowiązek reprezentowania Cię przed sądem. Ponadto nie poniesiesz żadnych kosztów świadczonych przez niego usług (por. art. 88 § 1 w zw. z art. 78 § 1 k.p.k.).

 

Czy do wyznaczenia pełnomocnika z urzędu wystarczy mi złożenie wniosku?

Niestety nie. Samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z pozytywną decyzją sądu o wyznaczeniu pełnomocnika. Niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • nie możesz mieć pełnomocnika z wyboru.
    Znaczy to, że nie możesz korzystać z pomocy adwokata, którego sam wybrałeś. Jeżeli go miałeś, ale w Twojej sytuacji materialnej zaszły bardzo niekorzystne zmiany, np. straciłeś pracę i nie masz już pieniędzy by dalej Cię reprezentował, nic nie stoi na przeszkodzie byś ubiegał się o pełnomocnika z urzędu;
  • musisz wykazać, że nie masz dość środków by płacić za pomoc pełnomocnika bez niekorzystnych skutków dla siebie i rodziny.
    Nie chodzi tu tylko o takie sytuacje, gdy nie masz żadnych pieniędzy by zaangażować pełnomocnika. Wskazana przesłanka zaistnieje bowiem również wtedy, gdy co prawda masz pewną ilość pieniędzy, która pozwoliłaby na skorzystanie z usługi prawnika, ale pociągałoby to za sobą pogorszenie sytuacji materialnej całej rodziny i nie stać by Cię było na jej utrzymanie.

 

Pamiętaj, że obie te przesłanki muszą być spełnione, by sąd uwzględnił Twoją prośbę (por. art. 88 § 1 w zw. z art. 78 § 1 k.p.k.).

 

 

(źródło: "Informator dla pokrzywdzonego", www.pokrzywdzeni.gov.pl)