Informator

mediacja

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informator zatytułowany: "Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne". W przystępny sposób, w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wyjaśniono w nim najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji.

 

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (plik pdf, 1 MB)

 

Informator współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V "Dobre rządzenie" Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013. Projekt "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości".

 

 

Informator mediacyjny

Informacje dotyczące mediacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

Informacje dotyczące mediacji na portalu Facebook 

Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji (plik pdf, 66 KB)

Mediacja - ulotka informacyjna (plik pdf, 380 KB)