Informacja

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu nr 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Sieradzu będzie zamknięty w dniach od 8 do 12 lutego 2021 roku.