Elektroniczna skrzynka podawcza

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Sieradzu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem:

Portal ePUAP - Sąd Okręgowy w Sieradzu

 

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego niezbędne jest posiadanie:
- konta użytkownika na platformie ePUAP (konto bezpłatne)
- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Formularz ogólny dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu "Katalog usług". Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766). Akceptowanymi przez Sąd Okręgowy w Sieradzu formatami elektronicznymi są: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .zip, oraz .rar. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Przed wysłaniem wszystkie dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, który można uzyskać w jednym z trzech centrów certyfikacji:

PCC CERTUM - Unizeto Technologies
SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa
PCCE Sigillum - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych