Czytelnia akt

 Czytelnia akt przyjmuje interesantów w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Sieradzu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 900–1430 (przerwa 1130-1200– dezynfekcja Sali)
  • z czytelni jednocześnie może korzystać 1 interesant pod nadzorem pracownika obsługującego czytelnię akt, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych.

 

Osoby przebywające w czytelni winny osłonić usta i nos. Przeglądanie akt możliwe jest wyłącznie w rękawiczkach.

 

Czytelnia jest wyposażona w dozownik do dezynfekcji rąk.

 

Sąd nie zabezpiecza interesantów w środki ochrony osobistej.

 

Zamawianie akt sądowych należy składać drogą elektroniczną e-mail: boi@sieradz.so.gov.pl lub telefonicznie tel.43 82 66 609, z  co najmniej  jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 1200

 

W celu zamówienia akt należy podać następujące dane, według załączonego wniosku (plik pdf, 255 KB).

  • sygnatura akt,
  • nazwa i numer wydziału,
  • nazwę/ imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie,
  • status w sprawie osoby zamawiającej akta,
  • proponowany termin,
  • tel. kontaktowy/email osoby zamawiającej akta.

 

Przed udostępnieniem akt interesant jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni (plik pdf, 490 KB).

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

 

Dowód osobisty jest niezbędny do skorzystania z czytelni akt , w przypadku profesjonalnych pełnomocników/prokuratorów -ważna legitymacja służbowa.