Zamówienia publiczne aktualne

Nr referencyjny ZP-7/2021
Data ogłoszenia 2021-09-09
Data zakończenia 2021-09-17
Przedmiot przetargu Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku sądów: Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1,98-200 Sieradz wraz z utrzymaniem porządku na zewnątrz budynku oraz utrzymaniem zieleni, w okresie od 01.10.2021r do 30.09.2022r.
pełna treść przetargu >>