Biuro Obsługi Interesantów

tel. 43 826 66 09

faks. 43 656 89 75

boi@sieradz.so.gov.pl

 

 

Przedmiot działalności:

 

Udzielanie informacji o:

  1. ogólnych zasadach postępowania, w tym także zasadach wnoszenia środków odwoławczych;
  2. sposobie wypełniania formularzy sądowych;
  3. kosztach jakie należy uiścić, by zainicjować postępowanie jak i o przesłankach zwalniania z konieczności ich uiszczenia;
  4. przesłankach wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.

 

Udostępnianie wzorów pism procesowych.

 

Regulamin określający organizację i sposób działania BOI (plik pdf, 1 MB)

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dedykowany portal internetowy poświęcony wdrożonym w sądownictwie powszechnym Standardom Obsługi Interesantów.

Portal dostępny jest pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl

 

Na portalu zostały zamieszczone informacje dotyczące projektu pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, a nadto zostały tam zamieszczone elektroniczne wersje katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy, znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu.

 

Katalog usług wraz z kartami usług dla Sądu Okręgowego (plik pdf, 6 MB)