Numer referencyjny ZP-2/2020
Data ogłoszenia 2020-06-25
Data zakończenia 2020-07-10

Ogłoszenie numer: 554537-N-2020

Ogłoszenie z dnia: 25-06-2020

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu – segment nr IV

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: 

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=8280581  

 

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.