Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach promocji zdrowia psychicznego

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 183 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 642) Zamawiający (Sąd Rejonowy w Wieluniu) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania nr 1 celu operacyjnego nr 3 -„Promocja zdrowia psychicznego”- dotyczącego projektu i programu edukacyjnego, wychowawczego lub profilaktycznego opartego na podstawach naukowych, w tym programu profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej kierowanego do uczestników Ośrodka Kuratorskiego w Wieruszowie, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

 

Ogłoszenie na stronie Sądu Rejonowego w Wieluniu

 

Pliki do pobrania (dostępne również na stronie Sądu Rejonowego w Wieluniu):

Ogłoszenie (plik pdf, 199 KB)

Zał. nr 1 Klauzula informacyjna RODO (plik pdf, 23 KB)

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna - reprezentacja (plik pdf, 17 KB)

Zał. nr 3 Oświadczenia (plik pdf, 25 KB)

Formularz ofertowy (plik pdf, 22 KB)

Zał. nr 4 Wzór umowy (plik pdf, 23 KB)