Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 21 października 2019 roku.