System sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują następujące sądy: