Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka (plik pdf, 161 KB) - traktat międzynarodowy, który został przyjęty w 1950 roku i wszedł w życie trzy lata później. Konwencja określa zbiór praw i wolności oraz zobowiązuje państwa do ich zagwarantowania każdej osobie. Państwa oraz osoby indywidualne, mogą wnosić skargi do instytucji prawnych w Strasburgu, powołanych do życia na mocy Konwencji, w przypadku domniemania naruszenia zagwarantowanych praw przez państwo będące stroną Konwencji.

 

Konwencja ustanawia między innymi: