Postępowanie karne

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

 

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

 

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu/oskarżonemu?

 

Jak sprawa trafia do mediacji?

 

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 

Jak długo może trwać mediacja?

 

Jak przebiega mediacja?

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

 

Ile kosztuje mediacja?