KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

 

W celu sprawnej obsługi interesantów oraz organizacji pracy Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego zaleca się uprzednie telefoniczne umówienie, w dniach i godzinach ustalonych z pracownikiem sądu – tel. 43 826 66 91.

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą pocztową, składać w skrzynce podawczej PI KRK w Sądzie Okręgowym w Sieradzu oraz drogą elektroniczną przez system e-KRK.

 

adres: Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, pokój nr 16 (parter)

tel. 43 826 66 91

faks 43 656 89 91

krk@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00

 

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać:

 

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

 

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Istnieje również możliwość skorzystania z elektronicznego portalu informacyjnego KRK, który zamieszony jest na stronie ekrk.ms.gov.pl.

 

Informacje o wydawaniu wielojęzycznych standardowych formularzy jako załączników do zaświadczeń z KRK można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/krk-en/wydawanie-wielojezycznych-standardowych-formularzy-jako-zalacznikow-do-zaswiadczen-z-krajowego-rejestru-karnego.

 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.