KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)
przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu

 

Zgodnie  z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020r. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w dniach i godzinach ustalonych z pracownikiem sądu – tel. 43 826 66 91.

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą pocztową bądź drogą elektroniczną przez system e-KRK.

 

 

adres: Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, pokój nr 16 (parter)

tel. 43 826 66 91

faks 43 656 89 91

krk@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać:

 

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

 

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Istnieje również możliwość skorzystania z elektronicznego portalu informacyjnego KRK, który zamieszony jest na stronie ekrk.ms.gov.pl.

 

Informacje o wydawaniu wielojęzycznych standardowych formularzy jako załączników do zaświadczeń z KRK można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wydawanie-wielojezycznych-standardowych-formularzy-jako-zalacznikow-do-zaswiadczen-z-krk2.

 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.