I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:

SSO Barbara Bojakowska

tel. 43 826 66 10

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

SSO Elżbieta Zalewska-Statuch
SSO Antoni Smus
SSO Joanna Składowska

SSO Robert Pabin
SSO Katarzyna Powalska
SSO Przemysław Majkowski

SSO Tomasz Choczaj

SSO Dagmara Kos

SSO Elżbieta Sadowska-Augustyniak

 

Sekretariat Wydziału:

Kierownik sekretariatu - Halina Nowakowska
I piętro, pok. 102
tel. 43 826 66 11

faks 43 656 89 71

cywilny@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: godz. 730-1800
wtorek-piątek: godz. 900-1500

 

Nr rachunku, na który mogą być przelewane środki tytułem opłat sądowych w sprawach, dla których właściwy jest I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Sieradzu:
25 1010 1371 0023 6522 3100 0000

 

Właściwość rzeczowa:

 

Opłaty:

Zasady, wysokość i tryby pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

 

Przykłady opłat stałych od spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym: