Biuletyn Informacji Publicznej

Wstęp

broszura

Broszura Informator dla pokrzywdzonego (plik pdf 4MB) prezentuje prawa i obowiązki pokrzywdzonego w toku procesu karnego oraz praktyczne rady jak się odnaleźć w sądzie i w prokuraturze.

 

Publikacja ta powstała w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" zorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007 – 2013".

 

Opracowanie zostało uzupełnione o wzory najważniejszych pism procesowych, z jakimi pokrzywdzony może się zetknąć w toku postępowania, oraz wybór aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków pokrzywdzonego. Są one dostępne na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl.

przejdź do góry strony