Biuletyn Informacji Publicznej

Tydzień Mediacji 2018

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji 2018 oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu

 

L.p. Data Miejsce Organizator Działanie
1. 11.10.2018r. Oława Objęcie patronatem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu Konferencji Mediacyjnej w Oławie organizowanej przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych z/s w Wieluniu wystąpienie przedstawiciela Sądu Okręgowego w Sieradzu z referatem w zakresie tematyki dotyczącej mediacji
2. 23 i 24.10.2018r. Sąd Okręgowy w Sieradzu Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (CAM) szkolenie dla sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów sędziów dotyczące postępowania mediacyjnego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów
3. 18.10.2018r. Sąd Rejonowy w Sieradzu Sąd Rejonowy w Sieradzu dyżur mediatora
4. 17.10.2018r. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łasku Sąd Rejonowy w Łasku pełnienie dyżuru przez mediatora Panią Mariolę Barańską
5. październik 2018r. Ośrodek Mediacyjny w Wieluniu Sąd Rejonowy w Wieluniu we współpracy z mediatorami pełnienie dyżurów przez mediatorów i udzielanie informacji dotyczących mediacji
6. 15-19.10.2018r. Sąd Rejonowy w Wieluniu Sąd Rejonowy w Wieluniu dyżury kuratorów zawodowych
przejdź do góry strony