Biuletyn Informacji Publicznej

Punkt obsługi kasowej

Do dnia 31 stycznia 2020r. Punkt Obsługi Kasowej w siedzibie Sądu Okręgowego w Sieradzu przy Al. Zwycięstwa prowadzi firma Monetia Spółka z o.o.

 

Za dokonywane wpłaty nie są pobierane prowizje.

 

Odpowiedzialność za dokonywane wpłaty ponosi firma Monetia Spółka z o.o.

Godziny pracy Punktu:

  • Poniedziałek 8.00-16.00
  • Wtorek - Piątek 8.00-15.30
  • Przerwa w godzinach 12.00-12.30

 

Od 1 lutego 2020 r. Punkt Obsługi Kasowej nie będzie już funkcjonował, co oznacza brak możliwości dokonania opłat sądowych gotówką w siedzibie Sądu Okręgowego w Sieradzu.

 

Interesanci mogą nadal wnosić opłaty w formie bezgotówkowej tradycyjnym przelewem na odpowiednie rachunki Sądu Okręgowego w Sieradzu.

 

Od dnia 01.02.2020 roku będzie można dokonać wpłaty gotówkowej na odpowiednie konta Sądu Okręgowego w Sieradzu w punktach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Uwaga!

W tytule przelewu dokonywanego w placówce banku lub Poczty Polskiej na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, dane stron (imiona i nazwiska osób lub nazwy firm), których sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt sprawy prosimy o wskazanie przedmiotu sprawy i danych stron. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

 

Numery kont bankowych Sądu Okręgowego w Sieradzu:

  • do wpłat opłat sądowych i kosztów: 25 1010 1371 0023 6522 3100 0000 (NBP O/Okr. w Łodzi)
  • do wpłat sum depozytowych: 76 1130 1017 0021 1001 4790 0004 (BGK o. Łodź)
  • do wpłat sum na zlecenie (zaliczki): 62 1010 1371 0023 6513 9800 0000 (NBP O/Okr. w Łodzi).

 

Jednocześnie informujemy, że od 13 stycznia 2020 r.  w siedzibie Sądu Okręgowego w Sieradzu, Al. Zwycięstwa 1, funkcjonuje samoobsługowy terminal płatniczy (zwany w dalszej części opłatomatem), który został ustawiony na parterze w holu głównym, po prawej stronie szatni.


Jak działa samoobsługowa płatność

Opłatomat - pierwsze kroki

przejdź do góry strony