Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie sądowe

Przebieg postępowania sądowego regulują tzw. kodeksy proceduralne, które określają m.in. właściwość rzeczową, miejscową i funkcjonalną sądów, przebieg postępowania oraz zbiór instytucji procesowych. Aktualnie w polskim sądownictwie obowiązują:

  • Kodeks postępowania cywilnego (plik pdf 1,67 MB) - normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).
  • Kodeks postępowania karnego (plik pdf 0,99 MB) - normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa karnego.
  • Kodeks karny wykonawczy (plik pdf 556 KB) - normuje wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności.
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (plik pdf 222 KB) - normuje postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 251 KB) - normuje postępowanie sądowe w sprawach związanych z działalnością administracji publicznej.
przejdź do góry strony