Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Państwowa jednostka budżetowa – Sąd Okręgowy w Sieradzu działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – Dz.U. Nr 78, poz.483 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z póz. zm., jak też na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości – Dz.U. Nr 127, poz.1326.

przejdź do góry strony