Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz sędziom podległych Sądów Rejonowych w okręgu sieradzkim, dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych.

 

Petycje wpłynęły za pośrednictwem poczty elektronicznej – pierwsza w dniu 25 września 2018 r.

 

Z uwagi, na tożsamość zagadnienia podnoszonego w Petycjach – zarządzono łączne rozpoznanie petycji, jako petycji wielokrotnej.

 

Petycja w rozpoznaniu.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1195 z póżn.zm) ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 9 listopada 2018 r.

 

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

Treść petycji 1 (plik pdf)

Treść petycji 2 (plik pdf)

Treść petycji 3 (plik pdf)

Treść petycji 4 (plik pdf)

 

Rozpoznanie petycji (plik pdf)

przejdź do góry strony